ZWIĄZEK TELEKOMUNIKACYJNY

Dzisiaj Mię­dzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (po angielsku: the Interna­tional Telecommunication Union, w skrócie ITU) jest organizacją mię­dzypaństwową, która w początkach 1975 r. zrzeszała ponad 140 państw członkowskich. Ma ona swoją siedzibę w Genewie. Można śmiało powiedzieć, że w strukturze i działalności Międzyna­rodowego Związku Telekomunikacyjnego odbijają się nie tylko wszyst­kie sprawy i problemy współczesnej telekomunikacji, ale i przyszłej. Wspólne opracowania i uzgodnienia mają decydujące znaczenie, jak będziemy się w przyszłości porozumiewali. Oczywiście nie są to opra­cowania i uzgodnienia, które ,,rodzą się na kamieniu”. Są to prace trwa­jące wiele lat… a właściwie nie kończące się nigdy, ponieważ nigdy nie można powiedzieć, że osiągnięto doskonałość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)