Zmiany w interfejsie

Graficzny interfejs był o tyle ważny, że pierwsze systemy opierały się na wpisywaniu komend z klawiatury, zgodnie z którymi następnie system wykonywał żądane operacje. Komend było dużo, były one często bardzo skomplikowane i trudno było sobie wyobrazić, że przeciętny użytkownik komputera, nie interesujący się specjalnie informatyką, opanuje je wszystkie. Graficzne okienka systemu były łatwe do opanowania dla prawie wszystkich i ważne było również to, że sprawne posługiwanie się systemem umożliwiała myszka komputerowa. O doniosłości jej skonstruowania i znaczeniu dla użytkowników komputerów świadczy fakt, że mimo inwazji ekranów dotykowych i mimo padów dotykowych w laptopach wciąż dla bardzo wielu użytkowników komputerów to właśnie myszka umożliwia najdoskonalsze posługiwanie się systemem i programami pracującymi w oparciu o niego. Być może w przyszłości pojawią się doskonalsze wynalazki i komputery będą sterowane na przykład myślą, ale to jeszcze pieśń przyszłości, na razie trudno wyobrazić sobie powszechne użycie takiego sposobu sterowania komputerem.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)