ZBIÓR JEDNOSTEK

Ponadto zbiór jednostek, żeby mógł stanowić grupę, musi posiadać normy, które obowiązują jej członków. Oczywiście nie zawsze normy te są bardzo rozwinięte, czasami mogą np. dotyczyć takich po­zornie błahych spraw jak nazwa grupy czy miejsca schadzek, jak to ma miejsce w grupach dziecięcych, natomiast w grupach dorosłych dotyczą one znacznie poważniejszych spraw, np. lojalności wobec grupy czy maksymalnego wysiłku na rzecz osiągnięcia celu grupy.Ostatnią cechą odróżniającą grupy od zbiorów osób, które nie są gru­pami, stanowi fakt, że w grupach istnieją struktury składające się z po­zycji. I tak np. w tłumie osób brak jest wyraźnie zróżnicowanej struktu­ry: wszyscy uczestnicy tłumu są spostrzegani mniej więcej jednakowo, natomiast w grupie, np. grupie wojskowej, widzimy zróżnicowanie na pozycje: np: dowódcy plutonów, dowódcy drużyn itd. Dalsze rozważania o grupach polegać będą na dokładniejszym omó­wieniu poszczególnych cech różniących grupy od niiegrup. Ponieważ sprawie interakcji poświęciliśmy już sporo miejsca, omówienie to za­czniemy od problematyki związanej z celem grupy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)