ZASADY POWIĄZANIA

Równocześnie trzeba zaznaczyć, iż z zasady powiąza­nia rodzinne wykraczają poza jedną wioskę. Nakaz egzogamii, zmusza­jący do szukania partnerów poza własną rodziną, skłania jednostki do osiedlania się poza własną wioską. Jak wskazują liczne obserwacje czy­nione wśród ludów organizacji plemiennej (lecz nie tylko wśród nich, czego przykładem może być również wieś europejska), na co dzień za­chowują ważność więzy pokrewieństwa łączące małą, wspólnie gospo­darującą rodzinę, tzn. rodziców i dzieci, natomiast związki krwi z dal­szą rodziną, zamieszkałą poza daną wioską, ożywają w szczególnych sytuacjach, przy okazji wielkich wydarzeń rodzinnych: małżeństwa, śmierci, wspólnych obrzędów religijnych itp. Niekiedy zdarza się — do; tej pory np. na Wybrzeżu Malabarskim w Indiach, do niedawna w Jugosławii — że podstawową jednostką społeczną i produkcyjną nie jest mała rodzina, lecz tzw. rodzina duża, złożona z większej liczby krewnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)