ZADWANIE PYTAŃ

Ponieważ — w zależności od rodzaju żądanej informacji—znaczenie poszczególnego klawisza jest różne (niezależnie od wygrawerowanej na nim cyfry), użytkownik może mieć komplet różnych nakładek na klawisze, z oznaczeniem na każdej nakładce numeru, z którym należy się łączyć, aby uzyskać infor­macje z danej dziedziny. Klawisze służą do zadawania komputerowi pytań. Jak na nie odpo­wiada? Abonenci wizjotelefoniczni mogą uzyskać wyświetlenie odpo­wiedzi pisemnej na swoim ekranie. Można także do tego celu, pod wa­runkiem zastosowania odpowiedniej przystawki, wykorzystać telewi­zor. Ponieważ „zwykli” abonenci telefoniczni mają do dyspozycji jedy­nie słuchawkę, komputer musi im odpowiadać, jak w bajce, ludzkim głosem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)