ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

Osobowość ludzka składa się jednak nie tylko z właściwości wrodzonych, lecz także, a może nawet w głównej mierze — z nabytych. Dwa okresy w życiu człowieka — wczesne dzie­ciństwo oraz faza dojrzewania — mają decydujący wpływ na formo­wanie się trwałych nabytych cech osobowości oraz nawyków. Powstaje jednak pytanie, czy owe nabyte we wczesnym okresie życia mechanizmy zachowania nie mogą okazać się dysfunkcjonalne w wieku dojrzałym?Oczywiście mogą, i dzieje się tak bardzo często. Każdy z opisanych uprzednio mechanizmów frustracyjnych może np. ulec utrwaleniu i prze­obrazić się w trwały nawyk, określając styl zachowania się w sytu­acjach trudnych. To samo dotyczy zaburzeń emocjonalnych. Same emocje są wprawdzie wrodzone, ale to, jakie bodźce będą wywoływały u nas procesy emocjonalne — może być wyuczone.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)