WZGLĘDNA IZOLACJA

Po pierwsze, w niniejszym opracowaniu grupy są traktowane we względnej izolacji, tzn. rozpatruje się zjawiska grupowe tak, jak gdyby działy się one w jakiejś próżni. W rzeczywistości procesy grupowe od­bywają się w szerokim kontekście społecznym, który nieustannie wpły­wa na to, co się dzieje w grupie. Ponieważ jednak sprawy te są szcze­gółowiej przedstawione w części, autor niniejszego opracowa­nia świadomie się powstrzymał od uwzględnienia wspomnianego szer­szego kontekstu. Po drugie, omawiając zjawiska grupowe najlepiej byłoby oprzeć się na wynikach badań polskich, z ich braku jednak autor był zmuszony do przedstawienia wyników badań obcych. Większość badań w zakresie problematyki małych grup wykonano w Stanach Zjednoczonych, a więc w innych niż nasze warunkach ustrojowych i kulturowych. W tej sytuacji czytelnik ma prawo odnosić się krytycznie do niektórych wniosków wynikających z tych badań i zadawać sobie pytanie, „czy stosują się one również do warunków polskich?”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)