WYODRĘBNIONA SIEĆ

Nie wiem, czy wielu z Czytelników orientuje się, że sprzedawcą gazet i następnie pracownikiem telegrafu kolejowe­go był Tomasz Alva Edison — późniejszy genialny wynalazca, któremu i telekomunikacja sporo zawdzięcza. Od początku historia kolejnictwa i telekomunikacji stale się ze sobą splata. Można powiedzieć, że nie ma istotnego wynalazku w teleko­munikacji, który nie znalazłby zastosowania w kolejnictwie. Pojawił się telefon — i natychmiast prawie wykorzystano go do zapowiadania pociągu z jednej stacji do następnej. Znaczenie telefonii dla kolejnictwa jest tak wielkie, że w Polsce np. istnieje wyodrębniona specjalnie dla tego resortu sieć telefoniczna, wyposażona w nowoczesny sprzęt — niezależnie od tego, że jak i przed laty korzysta się na stacjach z apa­ratów tzw. miejscowej baterii (poznać je zewnętrznie po korbce indu- ktora, którym wysyła się sygnał dzwonienia).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)