WYNIKI PRAC

Potwierdzają to również wyniki prac tych samych badaczy, przeprowadzonych w warunkach laboratoryj­nych. Jeżeli chodzi o funkcję norm, to można stwierdzić, że służą one do osiągnięcia celu grupowego. Nie widać tego wprawdzie zbyt wy­raźnie na przykładzie norm we wspomnianych wyżej grupach dziecię­cych, wyobraźmy sobie jednak drużynę sportową, która postanowiła osiągnąć pierwsze miejsce w rozgrywkach o jakiś puchar. W grupie takiej pojawia się niemal automatycznie norma: „należy maksymalnie trenować”. Jest rzeczą oczywistą, że przestrzeganie tej normy przez wszystkich członków drużyny może przyczynić się do osiągnięcia sto­jącego przed nią celu.Należy zdawać sobie sprawę, że pochodzenie niektórych norm gru­powych niekoniecznie wiąże się z interakcją między członkami grupy i może być przeniesieniem na jej teren pewnych norm obowiązujących w kulturze czy społeczności, w której żyją członkowie danej grupy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)