WYKONANIE ZADANIA

Zadanie polegało na związaniu tych sznurków, lecz ilekroć badany chwytał za koniec jednego sznurka nie móg) do­sięgnąć drugiego. Można było to zadanie rozwiązać używając nożyczek w sposób nietypowy: przywiązać je do jednego sznurka, rozhuśtać i — trzymając koniec drugiego — złapać pierwszy. Większość badanych miała jednak ogromne trudności z tym zadaniem i próbowała bezskutecz­nie rozwiązać je w sposób „stereotypowy”, nie umiejąc przełamać po­siadanego nastawienia funkcjonalnego. Jest to przypadek szczególny pewnego ogólnego nastawienia, które można by scharakteryzować na­stępującym „zaleceniem”: „wybieraj te sposoby działania, które były skuteczne w przeszłości”. To „konserwatywne” nastawienie ogolne zo­stało silnie wbudowane w ludzkie i zwierzęce struktury poznawcze i w większości naturalnych sytuacji okazuje się słuszne. Zawodzi wte­dy, gdy sytuacja jest złożona lub zupełnie nowa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)