WYBITNY ZNAWCA

Może się wów­czas zdarzyć, że nasz wybitny znawca architektury, uznając się za laika w problemach fizyki teoretycznej, ulegnie naciskowi grupy. Można więc powiedzieć, że dla uniknięcia presji nieuzasadnionych nacisków należy posiadać wiedzę o dziedzinie, do której te naciski się odnoszą.Warto jako ciekawostkę podać, że pewien wpływ ma tu także płeć osoby, na którą wywierany jest nacisk. Jeżeli jest to kobieta w oto­czeniu mężczyzn, szanse, że ulegnie ona naciskowi takiej grupy, są więk­sze niż wtedy, gdy grupę wywierającą nacisk tworzą kobiety, a przed­miotem nacisku jest mężczyzna. Oczywiście tego rodzaju wynik można interpretować w najrozmaitszy sposób. Niektórzy sądzą, że kobiety z na­tury rzeczy łatwiej ulegają sugestii niż mężczyźni. Tego typu tłumacze­nie niczego jednak nie wyjaśnia. Można raczej sądzić, że zgodnie z ist­niejącą jeszcze tu i ówdzie tradycją typu „kobieta powinna słuchać męż­czyzny” pozycja społeczna kobiet jest nieco niższa niż pozycja społeczna mężczyzn i dlatego kobieta ma w takiej sytuacji większą tendencję do ulegania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)