WIELKIE STRUKTURY SPOŁECZNE

Organizacja społeczna — jak już powiedzieliśmy —- przechodziła licz­ne metamorfozy. W początkowej fazie charakteryzowała się znaczną jednorodnością ról pełnionych przez poszczególnych osobników. Z cza­sem, wraz z rozwijającą się działalnością produkcyjną człowieka, roz­począł się — po dziś trwający — proces podziału pracy. Ten typ rozwoju oznacza nie tylko coraz głębsze różnicowanie się społeczeń­stwa na części wzajem ze sobą powiązane i sobie niezbędne. W związku z wyłanianiem się nowych typów działalności produkcyjnej i pozapro­dukcyjnej, wzrostem wydajności pracy i powstaniem własności pry­watnej — zaczął on przynosić coraz to nowe zasady podziału i łączenia jego członków. Ród i rodzina przestają z czasem pełnić rolę jedynych grup ognisku­jących życie społeczne. Jednostki stopniowo zostają uwikłane w sieć no­wych powiązań już nie opartych na więzach krwi, lecz, odwołujących się do wspólnych interesów tych, którzy zajmują określone terytorium, analogiczne pozycje społeczne itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)