WEWNĘTRZNA SIEĆ TELEFONICZNA

Do tych celów służy własna wewnętrzna sieć telefoniczna ze stosunkowo niewielką i przystosowaną do specjalnych potrzeb centralą telefoniczną. Nie tylko hotele dysponują wewnętrzną centralą telefoniczną. Wy­obraźmy sobie dużą fabrykę, której obiekty rozrzucone są na znacznej przestrzeni. Są tam i hale produkcyjne, i magazyny, jest narzędziownia, jest biuro konstrukcyjne, stołówka i ambulatorium, nie mówiąc o dyrekcji i zakładowych organizacjach społecznych. Jest rzeczą oczywistą że taka fabryka musi mieć. własną wewnętrzną centralę telefoniczną, niezależnie od możliwości korzystania z sieci użytku publicznego. Jednemu zakładowi może wystarczyć do dyspozycji własna we­wnętrzna centrala telefoniczna, dla wielu innych rozrzuconych w róż­nych okolicach kraju, współpracujących ze sobą i znajdujących się pod wspólnym zarządem — korzystanie jedynie z central telefonicznych może się okazać niewystarczające.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)