WEGETATYWNA CHWIEJNOŚĆ

Przez chwiejność wegetatywną rozumiemy niesta­bilność wegetatywnego układu nerwowego, którego funkcją stanowi ogólnie biorąc — homeostaza, czyli regulacja środowiska wewnętrzne­go. Ponieważ emocje wiążą sią ściśle z tym właśnie układem, jego niestabilność może predysponować do zaburzeń emocjonalnych. Być może jednak, iż rolą pierwotną odgrywa wzmożona pobudliwość emo­cjonalna, a chwiejność wegetatywna jest tylko jej skutkiem. Nie mo­żemy też wykluczyć przypuszczenia, iż część osób posiada wrodzoną podwyższoną wybiórczo pobudliwość w zakresie emocji lękowych. Zna­jąc rolę lęku w genezie zaburzeń, łatwo zrozumieć niekorzystny wpływ takiej właściwości. Inną właściwością konstytucjonalną jest siła układu nerwo­wego przejawiająca się głównie w zdolności do długotrwałej pracy komórek nerwowych bez zmęczenia i w szybkiej restytucji sprawności po zmęczeniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)