WAŻNE ZNACZENIE

Bardzo ważne znaczenie, jeżeli idzie o efekt wywieranego nacisku, mają cechy grupy stosującej ten nacisk. Im więcej osób wywiera na­cisk, tym silniejsze są jego skutki. We wspomnianym eksperymencie okazało się, że już grupa czteroosobowa była wystarczająco duża, żeby doprowadzić do uległości wiele osób poddawanych temu nacis­kowi.Szczególnie ważne znaczenie ma sprawa jednomyślności grupy wy­wierającej nacisk. W opisanym poprzednio eksperymencie wystarczyło, żeby jedna osoba wyłamała się z opinii większości, a już znaczna liczba prawdziwych osób badanych przestawała ulegać presji opinii ogółu. Ważny jest również skład grupy wywierającej nacisk. Jeżeli jej człon­kowie zajmują wysokie pozycje społeczne, są ekspertami w dziedzinie, której dotyczy wywierany nacisk, to wówczas ulegamy prędzej i częściej niż wtedy, gdy wywierających nacisk nie uważamy za osoby kompe­tentne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)