WAŻNA ROLA

Ogromnie ważną rolę odgrywa fakt wspólnego zamieszkania określo­nego terytorium. Z tej racji bowiem powstają między ludźmi liczne po­wiązania wynikające ze wspólnej pracy i zabawy. Konieczność korzy­stania z cudzej pomocy i niesienia jej w zamian innym w różnorodnych sytuacjach życiowych, wspólnota interesów wszystkich mieszkańców wioski czy obozu, pojawiająca się w momencie zewnętrznego zagroże­nia — oto jedne z wielu przypadków, gdy rodzi się i utrwala więź łą­cząca członków społeczności lokalnej. Więzi takie są szczególnie silne, gdyż zazwyczaj splatają się ze związkami wynikającymi z pokrewień­stwa. Podstawową jednostkę społeczną w obrębie wioski stanowi r o- dżina, będąca równocześnie podstawowym ogniwem gospodarki wsi jako całości. Często wieś zamieszkuje kilka licznie rozrodzonych ro­dzin, tak więc więzi sąsiedzkie, powstałe na tle wspólnego bytowania, są wzmacniane przez łączące mieszkańców związki krwi i pamięć wspól­nych przodków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)