W WARUNKACH NATURALNYCH

Oczywiście w warunkach naturalnych przedstawione wyżej podstawy, na których opiera się władza, nie występują na ogół w czystej postaci. Żaden przełożony nie posługuje się wyłącznie nagrodami czy wyłącznie karami lub nie bazuje tylko na identyfikacji. Przełożeni posługują się przeważnie różnymi środkami, chociaż można zauważyć, że niektórzy z nich mają tendencję do preferowania jednego z nich, np. kary.Przypatrzmy się teraz, jakie skutki wywiera fakt zajmowania wyso­kiej lub niskiej pozycji w hierarchii władzy.W jednymi z badań eksperymentatorzy w oparciu o opinię ekspertów wybrali do udziału w doświadczeniu nie znających się wzajemnie psy­chiatrów, psychologów i pielęgniarki. Połowa wybranych osób cieszyła się wysokim prestiżem, a druga połowa — niskim. Ludzie ci wzięli na­stępnie udział w dyskusji na temat, który nie dawał nikomu przewagi nad pozostałymi uczestnikami. Sama dyskusja była bacznie śledzona przez obserwatorów, którzy notowali, kto zabiera w niej głos, jak długo jak często to czyni i do kogo kieruje swoją wypowiedź.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)