W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

Jednakże w środowisku społe­cznym, szczególnie takim, w którym prawo pięści nie jest honorowane agresja znacznie rzadziej bywa sensownym zachowaniem przystoso­wawczym, przeradzając się raczej w objaw regresji. Widać to z całą wyrazistością, gdy np. rozzłoszczony człowiek kopie samochód, którego nie móże^uruchomić;”a ta zniećierpliwiony nauczyciel złośliwie przy­gaduje uczniom nie rozumiejącym zadania, wskutek czego ci tracą głowę do reszty (regresja jest zaraźliwa). Do skutków regresji należy spadek krytycyzmu, sugestyw- ność i tendencyjność procesów poznawczych. W związku z tym czło­wiek sfrustrowany, dla uzasadnienia swej agresji, skłonny jest doszu­kiwać” się winy i przyczyn własnego niepowodzenia u innych. U ludów prymitywnych główną przyczynę chorób upatruje się w urokach rzu­canych przez nieprzyjaciół.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)