W SPOŁECZNOŚCI

Jedno z nich zostało wykonane na terenie amerykańskiego osiedla mieszkaniowego, w którym istniał samorząd mieszkańców. Noimą obo­wiązującą w tej społeczności był pozytywny stosunek do tej organi­zacji i czynne w niej uczestnictwo. Bez większego trudu ustalono, którzy z mieszkańców mieli negatywny stosunek do wspomnianej organizocji i nie uczestniczyli w jej działalności, a następnie przy pomocy tzw. techniki socjometrycznej (o której będzie mowa w dalszej części ni­niejszej pracy) stwierdzono, na ile łubiani są przez współmieszkańców poszczególni mieszkańcy osiedla. Okazało się, że ludzie mający nega­tywny stosunek do wspomnianej wyżej organizacji, a więc nie prze­strzegający normy tej społeczności, byli przez nią odrzucani, co można potraktować jako swoistą karę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)