W SFERZE POTRZEB SPOŁECZNYCH

Cywilizacja współczesna rozbudza pragnienia ludzkie i wytwarza nowe potrzeby w tempie znacznie przekraczającym przyrost możliwo­ści ich zaspokojenia. Przykładowo: w sferze konsumpcji: demonstracja dóbr, reklama i działa­nie środków masowego przekazu wywołują u większości odbiorców aspiracje na miarę krajów najwyżej rozwiniętych. Szybki rozwój tech­niki narzuca coraz to nowe potrzeby. Jednostka zostaje wplątana w rodzaj wyścigu bez mety, w którym miarą satysfakcji nie jest poziom osiągnięty, lecz dystans do czołówki, ten zaś raczej się zwiększa, niż maleje; w sferze potrzeb społecznych: idee egalitaryzmu w połą­czeniu z kultem awansu społecznego, kariery i postulatami udziału oby­wateli w rządzeniu wytwarzają oczekiwania, którym nie zawsze odpo­wiada rzeczywistość. Człowiek jest szarą jednostką zagubioną w milio­nowym tłumie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)