W PIERWSZEJ FAZIE

W pierwszej fazie kontaktów na te­renie grupy nieznajomość obowiązujących w niej norm prowadzi nie­jednokrotnie do pomyłek i błędów, na które grupa bardzo szybko i bardzo ostro reaguje. Czy naciski w kierunku przestrzegania norm są skuteczne? Tak, i to nawet bardzo, jak widać na przykładzie pewnego interesującego eksperymentu z psychologii społecznej. Eksperyment ten dla osoby niewtajemniczonej przedstawia się nastę­pująco: w pomieszczeniu znajduje się kilka osób (np. 5); mają one za zadanie głośno wydawać ocenę o długości odcinków eksponowanych na tablicy, mianowicie po kolei wypowiadać się, któremu z 3 odcinków wzorcowych równa się pod względem długości dany odcinek. Spośród 5 osób biorących udział w eksperymencie 4 współpracują z eksperymen­tatorem i w niektórych próbach każda z nich wypowiada sprzeczną z rzeczywistością ocenę, że np. odcinek eksponowany jest równy od­cinkowi znacznie od niego dłuższemu. Piąta osoba, będąca przedmiotem badań, wypowiada swoją ocenę zwykle jako ostatnia, nie wiedząc, że poprzednicy współpracują z eksperymentatorem.

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)