W MIARĘ ROZWOJU

W miarę bowiem rozwoju społe­czeństw ludzkich, rozwoju związanego z przeobrażeniami technologii, zmienia się typ stosunków społecznych łączących ludzi. W plemieniu czy wiosce panowały stosunki oparte na bezpośrednich kontaktach. Później, gdy wielkość społeczeństwa przerosła możliwości bezpośrednich kontaktów, stosunki zaczęły się kształtować na dwóch różnych pła­szczyznach. Jedną z, nich nadal stanowią bezpośrednie stosunki pomię­dzy jednostkami, wyrastające na bazie pokrewieństwa, sąsiedztwa itd., drugą, która z czasem zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę — płaszczyzna stosunków rzeczowych. Zasady kształtowania się tych sto­sunków określają więzi organizacyjne, przepisy itp. W tym ostatnim przypadku pojawia się zatem nowy typ więzi, który nie angażuje już, jak poprzedni, całej osobowości jednostki, lecz odwołuje się tylko do pewnych jej elementów, w formie określonej, mniej lub bardziej wąskiej roli społecznej. W konsekwencji jednostka staje się członkiem wielu różnych grup społecznych o rożnych interesach, celach i wymaganiach; powstają klasy społeczne, kształtuje się państwo jako nadbudowa struk­tur klasowych, mnożą się wyspecjalizowane, różnorodne organizacje, krystalizują się narody absorbujące w różnoraki sposób jednostki i małe grupy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)