W MAŁYCH GRUPACH

Próbując stwierdzić, w jaki sposób funkcjonują struktury komunika­cyjne w małych grupach, obejmuje się badaniami grupy sztucznie stwo­rzone do celów eksperymentalnych bądź grupy naturalne. Zacznijmy od omówienia niektórych wyników badań laboratoryjnych nad strukturami komunikowania się.Osoby badane, w liczbie pięciu, siedziały przy okrągłym stoliku, od­dzielone od siebie przegrodami uniemożliwiającymi im bezpośrednie po­rozumiewanie się. Wymieniać uwagi mogły jedynie przez otwory (kana­ły), które zamykał lub otwierał eksperymentator, co pozwalało na kon­struowanie dowolnych struktur komunikacyjnych. Osoby te otrzymały do rozwiązania pewne zadanie, ale każda z nich rozporządzała tylko jedną informacją potrzebną do jego rozwiązania. Zadanie uważano za rozwiązane, gdy wszyscy badani podali poprawny wynik. W tym celu osoby badane musiały przekazać sobie wzajemnie wszystkie posiadane informacje. Tego rodzaju plan eksperymentu po­zwalał stwierdzić, jak szybko rozwiązano zadanie, ile przy tym popeł­niono błędów, a wreszcie, w jakim stopniu osoby biorące w nim udział odczuwały zadowolenie.

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)