ULEGNIĘCIE WYPADKOWI

I tak np. ktoś, kto przypadkowo uległ raz lub dwa wypadkowi, zaczyna uchodzić w grupie za niezręcznego i mało wydajnego i wytwarza się do niego negatywny stosunek. Może być jednak i tak, że zaintereso­wany mocno odczuwa odrzucenie przez grupę i wskutek wywołanego stanu napięcia staje się mniej uważny, co pociąga za sobą wypadki przy pracy. Można wreszcie wyobrazić sobie ludzi o takich cechach osobo­wości które jednocześnie wywołują negatywny stosunek do nich u oto­czenia i usposabiają do ulegania wypadkom (np. brak koncentracji uwa­gi, słaba pamięć itp.). Jako ciekawostkę podam, że dzięki znajomości struktur socjome­trycznych udało się podwyższyć pozycje osób, które zajmowały szcze­gólnie niskie miejsca w tej strukturze. Czyniono to w sposob następu­jący: osoby zajmujące niskie pozycje były przydzielane do bardzo ma­łych grup, w których musiały wraz z innymi wykonywać określone zadania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)