Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne są to dzieła wykonane przez człowieka. Zaliczane są do sztuk pięknych razem z literaturą oraz muzyką. Sztuki plastyczne dzielą się na różne dziedziny. Ze względu na formy płaszczyznowe wyróżniamy malarstwo, grafikę, rysunek, animację, fotografikę i inne. Natomiast ze względu na formy przestrzenne wyróżniamy dziedziny takie jak architektura, scenografia, rzeźba, instalację, lalkarstwo i wiele innych. Malarstwo jest sztuką wykonywaną przez człowieka. Są to dzieła podziwiane w galeriach czy też na wystawach. Grafika natomiast jest powieleniem danych rysunków wykonanych wcześniej przez kogoś. Może to być grafika komputerowa, użytkowa lub tez warsztatowa. Rysunek jest także dziełem stworzonym przez człowieka przy użyciu odpowiednich narzędzi takich jak ołówek, kredka czy też flamaster. Kolejną ze sztuk plastycznych jest fotografia. Jest to uwiecznienie danego miejsca czy zdarzenia poprzez odpowiedni sprzęt jakim jest aparat. Kolejną z licznych sztuk plastycznych jest rzeźba. Jest to dzieło człowie3ka przedstawiające jakąś postać lub tez rzecz. Może to być rzeźba wykonana z drewna, gliny czy też innych materiałów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)