SUMA NAGRÓD

Ta suma zarówno nagród, jak i kar, otrzymywanych w kontaktach z innymi (niektórzy badaicze nazywają je kosztami ze względu na wysiłek, wydatek energii, który ponosimy w kontaktach z partnerami interakcji), wpływa na wspomniany uprzednio obraz, jaki tworzymy sobie o danej osobie, oraz determinuje stopień jej atrakcyjności. I tak można sądzić, że im wyższa jest przewaga nagród nad karami, tym większa atrakcyjność osoby, z którą pozostajemy w interakcji, jak rów­nież tym bardziej pozytywny jej obraz. I odwrotnie, im więcej otrzy­mujemy kar w procesie interakcji z tą osobą, tym bardziej negatywny tworzymy sobie jej obraz i tym mniej staje się ona dla nas atrakcyjna. Kowalskiemu, który jest dla nas źródłem nagród, przypisujemy zatem szereg cech pozytywnych, np. wspomniane poczucie humoru i inteli­gencję, z czym związana jest jego atrakcyjność, lubimy go i chcemy mieć z nim częste kontakty, natomiast Młotkowski, który jest dla nas źródłem kar i któremu przypisujemy cechy negatywne, jest dla nas mało atrakcyjny lub wręcz nieatrakcyjny, co powoduje, że staramy się go unikać, nie przebywać w jego towarzystwie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)