STRUKTURY GRUPOWE

Struktury grupowe mogą mieć poza tym charakter formalny lub nie­formalny. Ze strukturą formalną mamy do czynienia, gdy istnieje „przepis” wymieniający poszczególne pozycje struktury i usta­lający panujące między nimi stosunki i zależności. I tak np. w regulami­nach wojskowych mamy bardzo wyraźnie przedstawione, jak wygląda struktura drużyny, plutonu itp. Podobnie w niektórych przedsiębior­stwach istnieją graficzne schematy struktury, z których widać, że dy­rektor stoi na czele hierarchii władzy, jemu podporządkowani są za­stępcy, im — kierownicy działów itd., aż do szarego referenta.  Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że oprócz struktur formalnych istnieją w grupach również struktury nieformalne, zwane tak dlatego, ponieważ brak jest tak czy inaczej rozumianego zapisu, który by je obrazował.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)