STRUKTURA SOCJOMETRYCZNA

Stosunkowo najbliżej związana ze strukturami nieformalnymi jest struktura socjometryczna, którą wielu badaczy wręcz utoż­samia z nieformalną strukturą grupy. Żeby lepiej zrozumieć sens tego terminu, zapoznamy się bliżej z techniką, za pomocą której bada się takie struktury, a która nosi nazwę techniki socjometrycz- n e j. Twórcą jej jest J. J. Moreno, który użył jej jeszcze w czasie pierwszej wojny światowej do badania struktur grup jeńców austriac­kich, znajdujących się w obozach jenieckich na terenie Włoch. Technika ta znalazła następnie swoje zastosowanie do badań wśród dzieci szkol­nych, jak również i w innych grupach, np. w przedsiębiorstwach prze­mysłowych czy w wojsku. Polega ona na zadawaniu każdemu członkowi grupy pytania o to, z kim z danej grupy chciałby wykonywać jakąś czyn­ność. Jeżeli idzie o dzieci szkolne, to pytamy: „z kim chciałbyś siedzieć razem w ławce?”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)