STRUKTURA KOMUNIKOWANIA SIĘ

Z powyższych badań wynika jeden generalny wniosek, mianowicie, że pozycja, jaką zajmuje dany osobnik w strukturze władzy, w znacznej mierze wyznacza jego zachowanie i stosunek do innych. Do sprawy hierarchii władzy wrócimy jeszcze przy omawianiu pro­blemu kierowania grupami, można bowiem założyć, że kierownik grupy to człowiek zajmujący najwyższą pozycję w tej hierarchii.W każdej grupie, bez względu na to, czy jej członkowie się lubią czy nie lubią i w jakich pozostają ze sobą stosunkach i zależnościach, za­chodzi potrzeba porozumiewania się i przekazywania sobie najrozmait­szych informacji. Zwykle czyni się to za pomocą słów, chociaż niekiedy wystarcza język gestów czy mimika twarzy. I właśnie ze względu na ilość otrzymywanych informacji i liczbę wiążących się ze sobą kanałów pojawia się w grupach zróżnicowanie na pozycje, innymi słowy, tworzy się struktura komunikowania się, której pozycje powią­zane są ze sobą za pomocą kanałów informacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)