STAN OCHRONNY

Życie w stadzie chroniącym od niebezpieczeństw otoczenia i ułatwia­jącym zdobycie pokarmu, tak istotne dla przodka człowieka — stosun­kowo słabego i gorzej fizycznie wyposażonego przez przyrodę niż inne gatunki zwierząt — miało odegrać w jego dziejach również inną, nie­zmiernie ważną rolę. Istota ta przeszła długą i imponującą drogę ewo­lucji, której kolejne fazy wyznaczają coraz bardziej doskonałe sposoby działalności produkcyjnej — efekty miliardy razy powtarzanych do­świadczeń własnych i współtowarzyszy, umiejętności, które w każdym indywidualnym przypadku stanowiły sumę prób i osiągnięć wielu po­koleń przeszłych i współczesnych. Ukształtowanie człowieka dokony­wało się w procesie wzajemnego oddziaływania istoty człekokształtnej i przyrody oraz ludzi między sobą. Praca i stosunki panujące pomiędzy członkami kolektywu odegrały tu rolę decydującą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)