SPOSÓB OBLICZANIA

Zanim przystąpimy do omówienia wyników wspomnianego ekspery mentu, zwróćmy uwagę na przedstawione na rysunku schematy różnych struktur prozumiewania się.Powyższy sposób obliczania odległości między poszczególnymi pozy­cjami opiera się na umowie, że odległość, gdy informacja między po­zycjami jest przekazywana bezpośrednio, wynosi 1, gdy jest przekazy­wana za pośrednictwem jednej osoby — 2, gdy za pośrednictwem 2 po­zycji — 3 itd.Tego rodzaju obliczenia nie wystarczają jednak do wykazania różnic między odmiennymi pozycjami. Kiedy bowiem porównujemy pozycję B w „łańcuchu” z pozycją B w „krzyżu”, okazuje się, że obie są oddalone od wszystkich pozostałych pozycji o 7 odległości. A przecież bliższe przyjrzenie się im pokazuje, że pozycja B w „łańcuchu jest połączona dwoma kanałami (z dwiema innymi pozycjami), a pozycja B w „krzyżu” tylko jednym kanałem (z jedną pozycją). Jak wobec tego można by lepiej wyrazić różnice między obu itymi pozycjami znajdującymi się w strukturach o odmiennych kształtach?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)