SIEĆ TELEFONII ABONENCKIEJ

Wyposażone więc są w innego rodzaju sieć telegraficzną — w sieć telegrafii abonenckiej (zwanej teleksem; pisze się także: telex). Dla abonenta układ tej sieci jest podobny do układu sieci telefonicznej. Mając w swoim biurze da­lekopis przypominający dużą maszynę do pisania i spis abonentów teleksowych może wybrać odpowiedni numer i połączyć się z dowol­nym abonentem. Wiadomość przekazana przez teleks stanowi już do­kument, zawiera bowiem takie dane, jak znak rozpoznawczy nadającego abonenta i nazwisko osoby przekazującej wiadomość oraz datę i go­dzinę nadania. W roku 1974 mieliśmy w Polsce około 10 tysięcy abo­nentów teleksowych. Dużo to czy mało? W porównaniu z liczbą abo­nentów telefonicznych bardzo mało.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)