ŚCISŁA DEFINICJA

Gdyby jednak ktoś chciał poznać ścisłą definicję telekomunikacji, może znaleźć w Konwencji Telekomunikacyjnej — „konstytucji” Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego — sformułowanie określające telekomuni­kację jako: „każde przesyłanie, nadawanie lub odbiór znaków, sygnałów, pisma, obrazów i dźwięku lub wiadomości wszelkiego rodzaju drogą przewodową, radiową, optyczną lub za pomocą innych systemów elektromagnetycznych”.Telekomunikacja w tym znaczeniu ma już historię ponad dwustu­letnią, pierwsze pomysły telegrafu elektrycznego sięgają bowiem po­łowy XVIII wieku. Jedną z pierwszych praktycznych prób telegrafu elektrycznego przeprowadził w Barcelonie Francisco Salva y Campillo w r. 1795, a więc prawie w tym samym czasie, kiedy Chappe wybudo­wał pierwszą linię telegrafu semaforowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)