SAMO ZJAWISKO

Samo zjawisko deterioracji nie jest jeszcze całkowicie wyjaśnione. Trudno zrozumieć, jak to się stało, iż natura wyposażyła nas w pro­cesy zakłócające zachowanie. Jeśli łatwiej jeszcze zrozumieć deterio- rację u ludzi, to u zwierząt staje się ona zupełnie zagadkowa. Może dwa fakty rzucą jednak pewne światło na tę sprawę. Otóż wszystkie opisane przypadki deterioracji u zwierząt obserwowano w sztucznych warunkach laboratoryjnych, brak natomiast danych o deterioracji w wa­runkach naturalnych. Może więc mamy tu do czynienia z tak zwanym artefaktem eksperymentalnym, tj. zjawiskiem wywołanym sztuczną sy­tuacją laboratoryjną? Warunki stworzone człowiekowi przez cywili­zację są z kolei na tyle sztuczne w porównaniu z naturalnymi, iż de- terioracja byłaby tu artefaktem w skali masowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)