RADIOFONIA I TELEWIZJA

Radiofonia i telewizja programowa reprezentują inny rodzaj tele­komunikacji: telekomunikację rozsiewczą. Łatwo zrozu­mieć, na czym ona polega: wiadomości przekazywane są tylko w jed­nym kierunku (ze stacji do odbiorcy), przy czym stacja nadaje jedno­cześnie dla bardzo wielu bliżej nie określonych odbiorców. W dziedzinie telekomunikacji określanej jako telekomunika­cja zbiorcza sytuacja jest odwrotna. Wiadomości przekazywane są jednokierunkowo — z wielu stacji odbiorczych do jednego punktu odbiorczego. Taka sytuacja zachodzi m. in. w telemetrii, to jest w zdal­nym przekazywaniu wyników pomiarów.Telekomunikację można podzielić także inaczej — na telekomu­nikację kulturaln o-r ozrywkową (radiofonia i telewizja programowa) i gospodarczą (telefonia, telegrafia, transmisja da­nych i tak dalej).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)