PRZYNALEŻNOŚĆ JEDNOSTKI

Kwalifikacje, zakres własności (przykład stanowić tu mogą bieguny własności feudal­nej w Polsce na przełomie XVIII i XIX w.: z jednej strony około 100 magnackich rodzin, z których dwudziestka miała kilkusetwsiowe latyfundia, z drugiej — liczna rzesza szlachty zagrodowej lub zagonowej dysponującej jednym lub kilkoma zagonami, bez poddanych, ale na ogół z czeladzią), pochodzenie jednostek (np. dawna, stara arystokracja i „nuworysze”, którzy znaleźli się w klasie kapitalistów), przynależność narodową (np. wyraźnie rysujące się podziały w genetycznie wielonaro­dowościowym społeczeństwie północnoamerykańskim), rasową, wyzna­niową itp.Kryteria leninowskiej definicji określającej zasady wyodrębniania klas, a także omówione podstawy wewnętrznego ich różnicowania się, wskazują na obiektywny charakter klas i relacji między nimi. Znaczy to, że przynależność jednostki do określonej klasy społecznej i stosunki, w jakie z tej racji wchodzi, nie zależą od tego, czy uświadamia je ona sobie i czy odpowiadają one jej wyobrażeniom o miejscu, które zajmuje w społeczeństwie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)