PRZEZNACZENIE SATELITY

Satelity pozwalają na wykonywanie dokładnych map dużych obsza­rów — i nie tylko: dopomagają w poszukiwaniach geologicznych, umożli­wiają ocenę zbiorów, informują o pojawieniu się stad owadów (np. szarań­czy), wykrywają pożary lasów, pozwalają na oszacowanie zasobów wod­nych. Trudno tu nawet oddzielić ich funkcje ściśle naukowe od bezpośred­nio użytecznych zastosowań — właściwie odstęp czasu pomiędzy badania­mi naukowymi a praktycznym wykorzystaniem wyników tych badań znacz­nie się zmniejszył. O    przeznaczeniu satelity decyduje nie jego obudowa, która naj­częściej znana jest z fotografii i filmów, lecz zainstalowana wewnątrz „skorupy” aparatura naukowa. Sama zaś aparatura nie byłaby do ni­czego przydatna, gdyby nie urządzenia łączności, za pomocą których wyniki pomiarów lub dokonane fotografie zostają przekazane na Zie­mię.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)