PRZEMIESZCZENIE AGRESJI

Przemieszczenie agresji może też zostać zgeneralizo- wane i wówczas jednostka przejawia nieżyczliwość i wrogość w stosun­ku do większości otaczających ją osób, co już prowadzi do poważnych zaburzeń przystosowania oraz do zjawisk patologii społecznej, jeśli wy­stępuje w skali masowej. W pewnych warunkach zarówno atak na przeszkodę, jak i przenie- niesienie agresji jest niemożliwe. Źródłem frustracji może być ktoś, kogo bardzo kochamy, agresja mogła być silnie niegdyś karana i wywołuje lęk, przyczynę Niepowodzenia upatrujemy głównie w soby, wreszcie mogło powstać innych. Przy takiej konfiguracji warunków sytuacyjnych i osobo­wościowych agresja może zostać skierowana na samego siebie i docho­dzi do aktów samoagies ji które w dramatycznych przypadkacn przybierają postać samouszkodzeń lub nawet zamachów samobójczyc . Widać stąd destrukcyjną siłę frustracji, skoro doprowadza niekiedy do zniesienia elementarnych instynktów samozachowawczych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)