PROSTA SPRAWA

Rów­nież taka prosta sprawa jak zwalnianie się z zajęć inaczej wygląda u kierownika, który nie ma obowiązku nikomu się tłumaczyć, że wy­chodzi ze szkoły, a inaczej u szeregowego nauczyciela, który musi się zwalniać właśnie u kierownika. Z drugiej strony, z różnymi pozycjami w grupie wiążą się nie tylko różne przywileje, ale i różne obowiązki. I tak, wspomniany już kierownik musi załatwiać sporo roboty papier­kowej, musi reprezentować szkołę na zewnątrz, rozstrzygać skompliko­wane problemy wychowawcze (do niego bowiem odsyłani są najbar­dziej niesforni uczniowie). Z kolei nauczyciel matematyki ze względu na wspomniany już deficyt specjalistów w tej dziedzinie ma więcej godzin niż nauczyciel innych przedmiotów, co wiąże się z większymi zarobka­mi. Z podobnym zróżnicowaniem na pozycje spotykamy się również w wojsku, gdzie zjawisko to> występuje może jeszcze wyraźniej niż w szkole.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)