PROBLEM KIEROWANIA GRUPAMI

Jak już uprzednio wspomnieliśmy, kierownik to taki członek grupy, który zajmuje najwyższą pozycję w jej hierarchii władzy i dzięki temu kontroluje zachowanie innych członków grupy stojących w tej hierarchii niżej. Niezależnie od tego wypełnia on jeszcze — jak twier­dzą niektórzy badacze — aż 14 funkcji (przykładowo: koordynuje dzia­łalność grupy, planuje sposoby i środki dojścia do celu, reprezentuje grupę na zewnątrz). Zeby jednak kierownik grupy mógł wypełniać te 14 funkcji, musi posiadać władzę pozwalającą mu na kontrolowanie za­chowań członków stojących niżej w hierarchii (nie może np. koordyno­wać działalności grupy, jeżeli pozostali jej członkowie nie będą wyko­nywać jego poleceń).Oczywiście tego rodzaju ważna pozycja, jaką kierownik, zwany cza­sem przywódcą, zajmuje, od dawna stanowiła przedmiot badań. W pierwszej ich fazie szczególne zainteresowanie budziła sprawa cech, jakimi się odznaczają ludzie zajmujący pozycje kierownicze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)