PRACUJĄCA RAZEM GRUPA

Podobnie ma się rzecz z gru­pą ludzi pracujących w zakładzie produkcyjnym.Nieco odmiennie przedstawia sią sprawa z grupami nieformalnymi, które nie stanowią części jakiejś większej całości społecznej. W takiej grupie cele grupowe powstają często jako swego rodzaju synteza indy­widualnych celów osób tworzących grupę. Rozpatrzmy jakiś przykład. Oto mamy trzech chłopców, z których każdy ma silnie rozwiniętą ja­kąś indywidualną potrzebę. Np. chłopiec A lubi dominować nad innymi, chłopiec B lubi przebywać w towarzystwie innych osób, a chłopiec C lubi przygody. Czy chłopcy ci, będąc razem, mogą zrealizować swoje indywidualne potrzeby? Tak, i co więcej, warunkiem zrealizowania tych potrzeb są wspólne interakcje, a w efekcie utworzenie grupy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)