POWSTANIE STANU FRUSTRACJI

Otóż powstanie stanu frustracji jest tym bardziej prawdo­podobne, a sama frustracja tym silniejsza:im silniejsze było pragnienie osiągnięcia danego celu; im wyższy jest stopień niezaspokojenia potrzeby związanej z owym pelem; im bardziej przeszkoda grozi ostatecznym niepowodzeniem; im więcej dążeń osobnika zostało udaremnionych równocześnie lub poprzednio;im więcej wysiłku włożono dotychczas w realizację celu; im bardziej przykre są konsekwencje nieosiągnięcia celu; im większe były szanse sukcesu;im bardziej niepowodzenie zagraża jednocześnie pozytywnej samo­ocenie (poczuciu własnej wartości);im bardziej przeszkoda lub niepowodzenie ma źródło w działaniu innych ludzi, nie zaś w czynnikach, które można by określić jako obiek­tywne.Frustracja oraz jej następstwa są przyczyną licznych zaburzeń zacho­wania — przejściowych lub trw-ałych — występujących u jednostek lub w całych zbiorowościach ludzkich. Poświęcono im bardzo wiele ba­dań psychologii klinicznej i społecznej, dzięki czemu dysponujemy dość obszerną wiedzą na ten temat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)