POWSTANIE I UTRWALENIE

Powstanie i utrwalenie się nierównego podziału dóbr prowadzi zatem w konsek­wencji do dyferencjacji społeczeństwa i jego podziału na klasy. Trzeba tu dodać, iż podboje są nie tylko źródłem niewolników uprowa­dzanych i włączanych w społeczeństwo zdobywców, lecz wiodą także do powstania nowych klasowych struktur, w których o po­zycji uprzywilejowania bądź upośledzenia określonej grupy decy­duje wynik wojny. W ten sposób formowały się często różnoetniczne i różnorasowe klasowe społeczeństwa. Wojny odgrywały w ich powsta­niu rolę katalizatora -czynnika przyspieszającego naturalny rozwój ekonomiczno-społeczny — oraz wyznaczały miejsce poszczególnych grup w strukturze społecznej. I tak np. w wyniku ustawicznych masowych ruchów plemion pasterskich i koczowniczych doszło w Indiach do na­kładania się na siebie różnych heterogenicznych warstw i wytworzenia się struktury kastowej: «…kapłańscy brahmani, posiadający najczystszą krew i będący zazdrośnie endogamicznymi następcami „aryjskich” na­jeźdźców z około 3000 r. p.n.e., tworzą najwyższą i najjaśniejszą część budowli.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)