POTWIERDZENIE TEZY

Początkowo wyniki wydawały się potwierdzać tezę o     wyższości kierownictwa demokratycznego nie tylko pod względem morale grupy, ale również pod względem produktywności. Jednakże w toku badań stwierdzono, że nie zawsze grupy kierowane demokra­tycznie osiągały wyniki lepsze niż grupy autokratyczne i nie zawsze członkowie grup preferują kierowników demokratycznych nad autokra­tycznych. I tak w jednym z badań, holenderskich kupców z małego miasteczka, należących do organizacji kupieckiej, postawiono w sytuacji zagrożenia, która polegała na poinformowaniu ich, że w miasteczku powstanie wielki supersam, w którym towary będą sprzedawane po znacznie niższych cenach niż te, które pobierali badani kupcy. Mówiąc inaczej, w sytuacji pojawienia się supersamu kupcom groziło bankiuc- two. Aby mu zapobiec, powołano specjalny komitet, którego zadaniem miało być przeciwdziałanie grożącemu niebezpieczeństwu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)