POSTRZEGANIE ŚWIATA

Człowiek, postrzegając świat zawsze w sposób indywidualny, za pomocą swoich zmysłów, uświadamia go sobie poprzez pryzmat określo^ nych stosunków społecznych. Świadomość, określana mianem społecznej — w odróżnieniu od świadomości indywidu­alnej, zawierającej oprócz cech powtarzalnych i wspólnych członkom danego społeczeństwa cechy specyficzne, wyznaczone drogą życiową danej jednostki — jest dorobkiem zgromadzonym w ciągu dziejów, czyli czymś więcej niż sumą wiedzy posiadanej przez osobników wcho­dzących w skład pewnego społeczeństwa: stanowi całokształt wyobrażeń i pojęć, które uformowały się i utrwaliły w postaci moralności, religii, nauki, sztuki, literatury itd. Analizując rozmaite formy świadomości społecznej, śledząc je od momentu ich powstania, dostrzegamy ścisły związek pomiędzy ich kolejnymi postaciami a określonymi przejawami życia społecznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)