PATOGENNY EFEKT

Drugim podstawowym patogennym efektem frustracji jest f i k s a c j a. Polega ona na uporczywym powtarzaniu, nie zważając nawet na dotkli­we kary, pewnych czynności, mimo iż nie prowadzą do celu. Fiksacja wytwarza sztywne nastawienia, pod wpływem których człowiek selek­tywnie i jednostronnie odbiera informacje z otoczenia, traci zdolność do elastycznego działania, postępuje według utartych schematów. Naj­częstszy i bezpośredni skutek fiksacji stanowi niezdolność do obejścia przeszkody lub zmiany celu. Przeszkoda jest nadal atakowana mimo bezsensowności takiego zachowania. Nastawienie na cel ustępuje miej­sca nastawieniu na przeszkodę, która staje się jakby no­wym celem. Spotykamy wiele dysfunkcjonalnych zachowań tego typu. Syn jest nieznośny, wobec tego dostaje cięgi od ojca. Staje się jeszcze gor­szy, więc ojciec bije go jeszcze mocniej i częściej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)