OSOBY ODRĘBNE

Osoby odporne wykazują cechy przeciwne, przy czym dobra kontrola emocjonalna oraz wiara w siebie odgrywają u nich rolę dominującą. Chociaż odporności sprzyjają pewne wrodzone właściwości układu nerwowego, zawdzięcza się ją w dużej mierze treningowi i ko­rzystnemu przebiegowi uprzednich doświadczeń z sytuacjami zagroże­nia. Badania nad osobami, które bywają szczególnie często sprawcami wypadków przy pracy lub wypadków komunikacyjnych, wykazują ich podobieństwo do wyżej opisanych osób nieodpornych na stress. Osoby takie nie powinny być angażowane na stanowiska pracy, gdzie duża odpowiedzialność łączy się z częstymi przeciążeniami emocjonalnymi.Z deterioracją emocjonalną wiążą się także charakterystyczne zmia­ny jakościowe w przebiegu czynności, takie jak przedwczesne lub nie­trafne rozpoznanie, zaburzenia uczenia się, gubienie wątku, trudności koncentracji i rozproszenie toku myślenia, pogorszenie precyzji i ko­ordynacji ruchów, uproszczenie toku myślenia i tendencja do stereoty­powych reakcji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)