OSŁABIENIE WIĘZI

Wszel­kie osłabienie więzi z rodzicami, ich obojętność, surowość, nadmierne wymagania, brak objawów miłości — wywołują silny lęk. Gdy czło­wiek dorasta, zaczyna orientować się, jak wiele w życiu zależy od zdo­bycia pozycji społecznej, walczy więc o ową pozycję w grupie rówieś­ników, w szkole, w miejscu pracy. Zagrożenia są tu liczne i częste, sposoby przeciwdziałania niepewne lub nieznane, powstają zatem nowe źródła lęku. Często trudno nam zrozumieć, iż człowiek, istota tak plastyczna, zdolna zarówno wiele się nauczyć, jak i oduczyć — uparcie powtarza pewne błędy i demonstruje zachowania nie prowadzące do celu. Dzieje się tak dlatego, iż zachowania te nie prowadzą wprawdzie do celu, lecz mają własność redukowania lęku, przez co są wzmacniane utrwalane, przekształcając się w trwałe wadliwe nawyki. Po tym wprowadzeniu opiszemy pokrótce kilka typowych zaburzeń z grupy pierwszej, mianowicie osobowość zależną, kompulsywną, schi­zoidalną, paranoidalną, agresywną i z potrzebą pomocy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)