OPARCIE WŁADZY

Małemu dziecku matka jako nagrodę może dać deser na obiad, wreszcie szef w pracy może awansować pracownika skrupulatnie wykonującego jego polecenie. Według niektórych badaczy władza opar­ta na nagrodzie prowadzi do wytworzenia się pozytywnego stosunku do człowieka rozdzielającego nagrody u osób przez niego nagradzanych.Władza może opierać się w tej hierarchii na karach, które zwierzchnik może zastosować, gdy podwładny nie wykona jego życze­nia. Najbardziej prymitywnym, ale i najbardziej oczywistym przykła­dem władzy opartej na karach jest użycie siły fizycznej przez silniej­szego wobec słabszego. W przypadku stosowania kar przez stojącego wyżej w hierarchii ulegamy mu i pozwalamy kontrolować swoje za­chowanie, a w przyszłości (po zastosowaniu kar) w oparciu o mechanizm lęku antycypujemy kary i albo powstrzymujemy się od zachowań po­tępianych przez stojącego wyżej w hierarchii władzy, albo zachowuje­my się tak, jak on sobie tego życzy, dzięki czemu unikamy kary.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)