ODWROTNE OBJAWY

Odwrotne objawy obserwujemy u osób ze słabym ukła­dem nerwowym. Otóż zarówno słabość układu nerwowego, jak i chwiejność wegetatywna lub wybiórcza, wzmożona pobudliwość emocjonalna — uchodzą za właściwości wrodzone predysponujące do zaburzeń nerwicowych. Osoby z takimi właściwościami to neuro- p a c i. Neurcpatia utrudnia harmonijny rozwój osobowości, rozwój me­chanizmów kontroli emocjonalnej i zmniejsza odporność na sytuacje trud­ne (stress). Warto zaznaczyć, iż analogiczne skutki jak neuropatia mogą wywierać wszystkie czynniki zmniejszające wtórnie fizjologiczną od­porność organizmu, a więc niedożywienie, chroniczne przemęczenie, zatrucia, schorzenia somatyczne itp. Dlatego też, dla podkreślenia róż­nych form fizjologicznego podłoża predyspozycji nerwicowych, mówimy czynnikach konstytucjonalnych oraz ustrójow y c h.                                                                                                         ,

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)